Udgivet: 08-04-2014

LO har den 8. april 2014 afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi.

140409 bkg Fonden for Velfærdsteknologi