Tabte job vender ikke tilbage

Krisen er hård ved lønmodtagerne og giver store forandringer på arbejdsmarkederne, viser Eurofounds årbog om leve- og arbejdsforhold i Europa. To ud af tre fyrede lønmodtagere arbejdede i sektorer, hvor jobtab var strukturelle, og dermed vender få af jobbene tilbage igen.

Danske lønninger stiger mindre end i udlandet

EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for
arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik har i juni offentliggjort nye tal for udviklingen i lønomkostningerne internationalt. Dansk Arbejdsgiverforening har gjort det samme. Tallene er ikke helt identiske. Sekretariatet anser Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse for at være mest retvisende i forhold til de hjemlige diskussioner.

Van Rompuy-rapport ønsker egentlig ØMU

Oplæg til det kommende EU-topmøde taler både om en bank-union, stram budgetdisciplin og økonomiske fælles rammer plus former for fælles euroobligationer. Merkel advarer mod at bruge topmødet på alt det, der ikke bliver til noget.

Der var en, der var to og nu fem på krisehjælp

Cypern har søgt krisehjælp fra eurozonen som det femte land, mens en gruppe økonomer med fhv. formand for EU-Kommissionen Jacques Delors og den fhv. tyske kansler Helmut Schmidt foreslår euro obligationer, en europæisk finansminister og gældsplagede landes afståelse af egen finanspolitik.