De 13 lande var dem, der i novembers analyser viste tegn på makroøkonomiske ubalancer og siden har været under observation.
Selv om Danmark hører til de lande, der har rettet sig en smule op, og ikke som Spanien og Slovenien stadig har store ubalancer og kan idømmes bøder, er der kraftige henstillinger til også Danmark. Den 29. maj kommer EU-Kommissionen direkte med henstillinger til landene med krav om at rette op på de nuværende ubalancer og forebygge nye ubalancer.

Resume af kommissionens konklusioner efter et års overvågning:
Det fortsatte fald i markedsandele i vareeksporten synes at være knyttet til svækkelsen det seneste årti af evnen til at konkurrere på omkostninger.

Tabet af markedsandele synes knyttet til en uforholdsmæssig geografisk fordeling af eksporten. Dansk eksport er ikke rettet nok mod højvækstmarkeder.

Den svækkede konkurrenceevne på produktionsomkostninger er resultat af relativt høje lønstigninger, lav vækst i produktiviteten og svingende valutakurser.

Kommissionen venter, at det vil gavne dansk eksport, at de danske lønninger ventes at holde sig mere i ro end hos Danmarks konkurrenter samt at produktionstab indhentes.

Udviklingen på boligmarkedet og den høje private gæld har påvirket Danmarks makroøkonomiske formåen. De store udsving i boligpriserne og den høje gæld har medført store udsving i det private forbrug, og det hæmmer økonomiens genrejsning.

For at håndtere udfordringerne anbefaler EU-Kommissionen, at Danmark bl.a. kan overveje:

Det vigtigste for at beskytte konkurrenceevnen er at sikre, at lønudviklingen ikke bidrager negativt til priserne og omkostninger samt at dansk eksport er fleksibel og at produktiviteten, navnlig i servicesektoren, forbedres. 
Kilder:
EU-Kommissionens dybdeanalyse af makroøkonomiske ubalancer i dansk økonomi
Ritzau
Fagligt.eu