De veluddannede løber både med efteruddannelser og voksenuddannelser og øger også lønnen i større omfang end de, der har korte eller ingen uddannelse. Det har længe heddet, at kløften mellem de veluddannede og folk med korte eller ingen uddannelse blev større. To undersøgelser fra Tjekkiet og Østrig viser, at det reelt også forholder sig sådan.

I Tjekkiet havde 32 procent af dem, der svarede det tjekkiske statistiske kontor, at deltaget i en form for uformel efteruddannelse i 2010. Det var imidlertid især de, der havde en form for forudgående uddannelse, der tog den ekstra uddannelse.
Folk på fuld tid er bedre repræsenteret blandt dem på efteruddannelse eller voksenuddannelse folk på deltid. Det mest almindelige er, at folk følger kurser, mens hver femte deltog i workshops eller seminarer. Kun ni procent havde individuel undervisning.
84 procent af mændene på efteruddannelse eller voksenuddannelse angav, at de tog den ekstra undervisning af hensyn til deres arbejde. For kvinderne var det 72 procent og 28 procent, der tog uddannelse af personlige grunde. 64 procent angav, at uddannelsen forbedrede deres arbejdskundskaber og/eller karrieremuligheder.
At der er konkret gevinst ved uddannelse viser en undersøgelse fra østrigske myndigheder. Løngabet mellem de lavtuddannede eller ufaglærte og de højtuddannede bliver større og større.
Fra 1998 til 2011 steg lønningerne blandt dem med ingen eller en kort uddannelse blot med det, der svarede til inflationen. De 25 procent med de laveste lønninger tjente i 2011 blot 83 procent af det, de fik på lønkontoen i 1998, hvis der tages højde for inflationen. De 10 procent med de laveste lønninger, røg helt ned på 71 procent. Mænd var især dem, der tabte i lønkampen.

De veluddannede med gode indtægter øgede til gengæld deres realløn gennem stort set alle årene undtagen under krisen fra 2009-11. De 10 procent med de højeste lønninger øgede reallønnen på et indeks med udgangspunktet 100 i 1998 til 102 i 2011 og kvinder til 105, mens de 10 procent af mændene med de laveste indtægter røg ned på 57.
Kilde: fagligt.eu