Uddannelsesinstitutioner

Nøglen til højere dansk produktion er uddannelse

Danmarks problemer med lav produktivitet findes især i serviceerhverv rettet mod det danske marked, mens IT og finanssektor klarer sig bedre. Det konkluderer produktivitetskommissionen og peger på mere uddannelse som vejen til at øge produktiviteten. FTF bakker op.

Lockout risikerer at skubbe truede unge helt ud af skolen

Elever på produktions- og ungdomsskoler bærer ofte på en bagage af ringe voksentillid og fiasko i folkeskolen. Lockouten risikerer at give deres i forvejen spinkle voksentillid et uopretteligt knæk, som kan sende dem permanent ud af skolesystemet, advarer formanden for Uddannelsesforbundet.

FTF fremmer uddannelse og innovation

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, og professionshøjskolernes potentiale for innovation er kommet frem i lyset. Det er nogle af de FTF-resultater på uddannelsesområdet, som Bente Sorgenfrey fremhæver i denne video.

Forlig om finanslov 2013

Finansloven for 2013 er fuldt finansieret og overholder EU’s henstilling om forbedring af de offentlige finanser. Men der mangler, at der for alvor tages fat på at sætte gang i vækst og beskæftigelse. For en periode hjælpes ledige, der ryger ud af dagpengesystemet, FTF mener der stadig er brug for en mere langtidsholdbar løsning ift. genoptjening og supplerende dagpenge.

Professionsuddannelser i klemme

Der er udsigt til en skævdeling af bevillingerne til forskning og udvikling. Professionshøjskolernes samlede bevilling bespares, og uddannelsesområder inden for sundhed, samfund, det tekniske og det merkantile rammes særligt hårdt. FTF advarer mod den skævdeling.

Anonym uddannelsesvejledning – når det passer dig

Nu er det slut med at bestille tid og oplyse cpr-nummer, når du skal have hjælp til uddannelse og en snak om fremtiden. Både på hverdage og i weekender kan du helt uforpligtende kontakte eVejledningens uddannelseseksperter med dine spørgsmål