TH: Arbejdsmiljø

Jobusikkerhed bremser ytringsfriheden

Frygten for at blive fyret, hvis man offentligt kritiserer forhold på arbejdspladsen, er vokset markant i løbet af de seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra FTF, som ønsker bedre beskyttelse af de ansatte mod fyring.

Jobusikkerhed i en krisetid

Forandring er hverdagskost for de fleste FTF’ere. Omstruktureringer, nedskæringer og fyringsrunder er desværre blevet en del af dagligdagen for rigtig mange. Man siger ofte, at forandring fryder, men for mange fører det til øget arbejdspres, dårligere arbejdsvilkår og jobusikkerhed.

Hver tredje frygter en fyreseddel

Over hver tredje er bange for at miste jobbet. Ny undersøgelse viser, at FTF’s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. Sygefraværet kan komme ned, hvis arbejdsgivere strammer op, lyder det fra FTF og forsker.

Nyt regeringsudspil styrker tilsynet med det psykisk arbejdsmiljø

Regeringen foreslår i et nyt udspil, at cirka 1 mia. kr. fra Forebyggelsesfonden bruges på en række nye initiativer inden for forebyggelse og fastholdelse. FTF bakker op om udspillet og glæder sig bl.a. over, at der afsættes midler til en målrettet tilsynsindsats ift. psykisk arbejdsmiljø. Det er dog fortsat uklart, hvorvidt fordelingen af midler vil betyde en reel ligestilling mellem det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – noget FTF har arbejdet på i en lang årrække.

FTF: Endnu vigtigere med dagpengeløsning nu

Der er meget godt i forslaget til finanslov med ekstra investeringer i uddannelse og forskning. Men regeringen er nødt til at prioritere flere penge til offentlig vækst og finde en løsning på dagpengespørgsmålet, mener FTF.

I orden at være på Facebook i arbejdstiden

Ser din leder Facebook som en samarbejdspartner eller en modstander? Meningerne blandt ledere på FTF-området er delte. Her får du fire forskellige lederes holdning til, at medarbejderne er på Facebook på arbejdspladsen.

Nyt lovforslag tager stress seriøst

Med et nyt lovforslag vil regeringen sikre ligestilling af indsatsen mod dårligt arbejdsmiljø hvad end det er fysisk eller psykisk. Indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø har længe haltet langt bagefter indsatsen for det fysiske, så forslaget glæder FTF.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader

Arbejdet går så hårdt ud over det psykiske arbejdsmiljø, at flere ender i lange sygdomsforløb. På fem år er antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme steget med 15 procent. FTF efterlyser en klarere prioritering af det psykiske arbejdsmiljø.