statens finanser

Ærgerligt at svage skal betale for skattereform

FTF er positiv overfor skattelettelserne på arbejdsindkomst,
men utilfreds med, at det er overførselsindkomster, der primært skal
finansiere. FTF synes ikke det er hensigtsmæssigt at skattesystemet indrettes, så skattebetalingen bliver afhængig af civilstand og sociale forhold. Forhøjelsen af lønsumsafgiften vil skade beskæftigelsen og lønsumsafgiften burde i stedet erstattes af en balanceskat.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader

Arbejdet går så hårdt ud over det psykiske arbejdsmiljø, at flere ender i lange sygdomsforløb. På fem år er antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme steget med 15 procent. FTF efterlyser en klarere prioritering af det psykiske arbejdsmiljø.

Ny reform letter skatten på arbejde

Regeringens aftale med Venstre og Konservative om skattereform letter
skatten på arbejde. Det er positivt og kan understøtte væksten. Samtidig
udvides råderummet for den offentlige sektor med 2,7 mia. kr. Det er dog knap så positivt, at finansieringen bl.a. kommer fra forringelser for personer på overførsler. FTF havde hellere set en forøget beskatning på
boligejerne, som regeringen oprindeligt lagde op til.

Positivt at ny aftale letter skatten på arbejde

Regeringen har fredag aften indgået en skatteaftale med Venstre og Konservative. FTF roser aftalen for at lette skatten på arbejde og for at droppe planerne om at forringe folkepensionen. Men det er uforståeligt, at man forhøjer lønsumsafgiften i finanssektoren. Det vil skade jobskabelsen i sektoren.

FTF: EU skal ikke blande sig i løn

FTF vil have regeringen til at forklare EU-Kommissionen, at den skal blande sig uden om løndannelsen i de enkelte lande. Regeringen må forklare, at løn er et nationalt anliggende, lyder det fra FTF i et brev til statsministeren.

100 mio. kroner til eksperimenter i det offentlige

Det er afgørende for fremtidens velfærd, at vi eksperimenterer os frem til nye og bedre måder at styre den offentlige sektor på. Derfor foreslår FTF at afsætte 100 mio. kr. til en række offentlige laboratorier, hvor nye modeller og løsninger kan udvikles og modnes. Det skriver jeg i mit blogindlæg på Mandag Morgens hjemmeside.