Det danske velfærdssamfund er unikt. Vi har et socialt sikkerhedsnet og nogle effektive samfundsinstitutioner, der leverer tryghed, uddannelse, sundhed, pasning og pleje til alle. Det er til gavn for både borgere og virksomheder.

Men velfærden er truet af den økonomiske krise. De offentlige finansers holdbarhed er svækket, og der vil være krav om at vende hver en velfærdskrone i de næste mange år. Derfor er der brug for, at vi fundamentalt nytænker måden at styre velfærden på. Vi skal have bedre styring, der kan give bedre og mere velfærd for pengene.
Læs hele blog-indlægget på Mandag Morgens hjemmeside