Regeringen har netop indgået en aftale med V, K og Liberal Alliance om reform af fleksjob og
førtidspension. Reformen gør det vanskeligere at få tilkendt førtidspension, især for
unge under 40 år, og i stedet satses markant på nye såkaldte ressourceforløb, der
skal udvikle og forbedre arbejdsevnen for de svageste.

Reformen indebærer også, at fleksjobbere får en markant nedgang i deres indkomst.
Nye beregninger, som FTF har foretaget her til aften, viser, at en pædagog, der
kommer i fleksjob på den nye ordning, vil tabe 4.500 kr. i løn og pension om
måneden i forhold til de gældende regler (for en person med mindste arbejdsevne).
For en skolelærer i fleksjob vil tabet være på ca. 8.000 kr. månedligt i forhold til de
nuværende regler. Reformen berører alle nye fleksjobbere og fleksjobbere, der skifter
job.
"FTF har ikke været afvisende overfor en lempelig aftrapning af det statslige
løntilskud i fleksjobordningen, men de forringelser der lægges op til er urimelige og
vil forringe forsørgelsesgrundlaget for mange, der ufrivilligt har mistet en del af deres
arbejdsevne." siger FTF formand Bente Sorgenfrey og fortsætter
FTF er enig i ønsket om at øge arbejdsstyrken ved, at færre får førtidspension. Det
skal de nye ressourceforløb hjælpe til med – ved at give svage bedre mulighed for at
udvikle arbejdsevner med henblik på ordinære job eller ansættelse på særlige
vilkår.
”Reformen skal flytte folk fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det er godt.
Det forudsætter imidlertid, at virksomhederne påtager sig et socialt ansvar for at
ansætte flere med nedsat arbejdsevne. Og det sikrer reformen ikke. Resultatet kan
blive, at flere får dårligere mulighed for at forsørge sig selv".
FTF mener, at det er positivt, at der indføres de nye ressourceforløb, og at disse
forløb understøttes af et tværfagligt rehabiliteringsteam i kommuner, der skal
behandle alle sager før der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension. FTF har længe efterlyst et sådant helhedsorienteret og behovsbestemt
forløb, der kan bidrage til at udvikle arbejdsevnen hos den enkelte og forbedre
chancerne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
De nærmere regler om løn-og ansættelsesvilkår i den nye fleksjobordning skal ifølge aftalen udmøntes i respekt for de overenskomstmæssige aftaler på områder, herunder de sociale kapitler i overenskomsterne, og der nedsættes et trepartsudvalg med arbejdsmarkedets parter, der skal følge behovet for justeringer.