statens finanser

Kommentarer til diskussionsoplæg til mødet i Det økonomiske Råd, maj 2012

DØR's formandskab har i sin vurdering af økonomien peget på, at
med de allerede vedtagne reformer vil de offentlige finanser være holdbare i
2020. FTF mener det er vigtigt, at der laves reformer for at få råderum til at
øge velfærden. FTF tager afstand fra, at der peges på lønsumsafgift frem for
skat på finansielle transaktioner til adfærdsregulering, idet lønsumsafgiften
er en skat på beskæftigelse.

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.

Godt at 2020-plan sætter skub i jobrotation

Mere jobrotation er en del af en ungepakke, som regeringen vil lægge på bordet de kommende trepartsforhandlinger. FTF er positiv og har konkrete forslag til, hvordan jobrotationsordning kan få flere unge i arbejde.

FTF: Rigtigt at satse stort på uddannelse i 2020-plan

Regeringen afsætter to mia. kr. til videregående uddannelser. Det er helt nødvendigt for at sikre Danmarks langsigtede vækst, mener FTF. Men der må indbygges plads i planen til senere at lempe på den kartoffelkur for det offentlige, som skal skaffe penge her og nu, siger FTF’s formand.

Ny budgetlov fortsætter den stramme styring af den offentlige økonomi

En ny budgetlov skal blandt andet implementere Finanspagten og lægge loft over de offentlige udgifter. Mange års problemer med at overholde
budgetaftaler kan tale for øget behov for styring af økonomien, men de senere års store afvigelser i forudsigelser for og faktiske offentlige underskud kan bekymre i forhold til fastsættelse af niveauet for loftet.

FTF kræver opgør med skattestop på boliger

Politikerne bliver nødt til at få gjort op med tabuet om boligskat. Det giver ingen mening at tale om en skattereform og penge til fremtidens velfærd uden også at kigge på boligskatterne, mener FTF.

Fagbevægelse demonstrerer mod spareøvelser

Sparekniven bliver brugt alt for meget som svar på krisen. Der er behov for investeringer i job og miljørigtige projekter, som kan føre til vækst. Det er beskeden fra en samlet europæisk fagbevægelse til blandt andre EU's Præsident og EU-Kommissionen.