Som en del af sin nye 2020-plan lægger regeringen nu op til, at parterne ved de kommende trepartsforhandlinger skal drøfte en ungepakke. Målet med pakken er at få nedbragt den massive ungeledighed, og regeringen lægger op til bl.a. at udvide jobrotationsordningen. Her får ledige mulighed for at overtage et job i en periode, mens den fastansatte er på uddannelse eller tager orlov.
 FTF, som er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, hilser velkommen, at regeringen vil udvide jobrotationsordningen.
Ledigheden for unge på FTF-området, fx folkeskolelærere, pædagoger og sygeplejersker, er steget markant inden for det seneste år. Fx er ledigheden for de unge lærere steget fra 5,7 til 10,7 procent inden for det seneste år, og blandt de unge pædagoger er ledigheden nu oppe på næsten 9,7 procent. Sundhedsområdet har en ungdomsledighed på 7,2 procent.
Og 75 procent af nyuddannede folkeskolelærere har stadig ikke fundet job tre måneder efter endt uddannelse. Det samme gælder hver anden nyuddannede sygeplejerske.

Konkrete forslag fra FTF
”På den måde får kernearbejdskraften i fremtidens velfærdssamfund ikke brugt deres kompetencer og risikerer at droppe ud af faget. Men med jobrotation får den ledige konkret erhvervserfaring, og for mange ledige er ordningen også vejen til fastansættelse”, siger Bente Sorgenfrey.
”Jobrotation er en helt rigtig vej at gå for at nedbringe ungeledigheden, og vi har mange gode forslag til, hvordan det kan gøres”, siger Bente Sorgenfrey.
FTF ønsker især, at de ledige nyuddannede kan få adgang til jobrotation uden økonomiske begrænsninger. I dag er der et økonomisk loft på jobrotation til ledige med videregående  uddannelse, mens der er ubegrænsede midler til ordningen for faglærte og ufaglærte.

Positiv særbehandling
FTF ønsker også, at jobrotation for den ledige kan tilrettelægges som et kvalificerende traineeforløb med fagspecifik opkvalificering. I dag er det normalt kun den fastansatte der får efter- eller videreuddannelse, men den ledige arbejder som en slags vikar i vedkommendes job imens.
Jobrotationsordningen medfører i dag også en større omgang papirarbejde i hver enkelt sag. Ordningen skal afbureaukratiseres, så den er nemmere at håndtere for arbejdsgiverne og jobcentrene, mener FTF.
Endelig mener FTF, at de offentlige arbejdsgivere skal forpligtes til i langt højere grad at åbne jobs for de ledige nyuddannede i forbindelse med tidsbegrænsede stillinger og vikarjobs.
”Problemet for de nyuddannede er, at de mangler konkret arbejdserfaring. Derfor bør arbejdsgiverne forpligtes til positiv særbehandling ved også at skulle indkalde dimittender til ansættelsessamtaler, så de får en reel chance for at få et job. Den aftale kan indgås med staten, regionerne og kommunerne”, siger Bente Sorgenfrey.