Det er en god idé, at regeringen nu vil have flere fleksjobbere og førtidspensionister tættere på arbejdsmarkedet. Regeringen har netop præsenteret planerne for en reform af førtidspension og fleksjobordningerne, og det har der længe været behov for.
Sådan vurderer FTF udspillet. FTF er hovedorganisation for 450.000 politibetjente, sygeplejersker, bankfolk, lærere og andre privat og offentligt ansatte.
"Det er positivt, at vi nu får set på området. Når det er sagt, så er der også en stor opgave for virksomhederne. De bliver nødt til både at erkende og tage et ansvar for at få de svageste i job. Vi kan godt være lidt nervøse for, at folk bliver sendt ud til virksomhederne, men ender med at møde en lukket dør," siger FTF-formand Bente Sorgenfrey og peger på, at mere end hver femte i fleksjobordningen i dag ikke har noget arbejde.
Indsats målrettet den enkelte
Omkring 246.000 modtager i dag førtidspension, mens cirka 65.500 er i fleksjobordning.
Regeringen lægger op til en mere håndholdt indsats, hvor den enkelte i stedet kommer i et såkaldt ressource forløb. Her er målet hele tiden at tilpasse indsatsen, som kan sikre en god, hurtig og tryg vej mod arbejdsmarkedet.

FTF er glad for, at den enkeltes behov kommer meget mere i centrum.
"Hvis folk skal i job frem for passiv forsørgelse, så skal vi tage dette her meget mere alvorligt. Derfor er det godt tænkt med de såkaldte rehabiliteringsteam, der får tænkt uddannelse, job samt helbredsmæssige og sociale problemer ind i en samlet indsats," siger Bente Sorgenfrey.
Penge i at forbedre arbejdsevnen
De nye regler vil fremover gøre det mere attraktivt for fleksjobbere at forbedre deres arbejdsevne, og derved opnå en højere løn fra arbejdsgivere. FTF bakker derfor op om nye regler for tilskud i fleksjobordningen.
Men regeringen har skruet overgangsordningen sådan sammen, at folk pludselig går fra den gamle til den nye ordning, hvis de får et nyt fleksjob. Det gør ordningen ufleksibel for den enkelte.
"Det er ikke rimeligt, at et jobskifte medfører en nedgang i den samlede indtægt. Vi må holde fast i, at den enkelte ikke skal straffes for at skifte job. Det kan nu blive konsekvensen, når en person fx har forsøgt at arbejde på ordinære vilkår, men skal tilbage i et nyt fleksjob," siger Bente Sorgenfrey.