Skat

Positivt at ny aftale letter skatten på arbejde

Regeringen har fredag aften indgået en skatteaftale med Venstre og Konservative. FTF roser aftalen for at lette skatten på arbejde og for at droppe planerne om at forringe folkepensionen. Men det er uforståeligt, at man forhøjer lønsumsafgiften i finanssektoren. Det vil skade jobskabelsen i sektoren.

Din løn er blevet udhulet 18 måneder i træk

Priserne stiger mere end lønnen, og det betyder, at lønmodtagernes løn bliver mindre og mindre værd. Sådan har udviklingen været i halvandet år i træk. For at sikre købekraften, bør skatten ned for mellemindkomstgruppen, mener FTF.

FTF: Forhøj beskæftigelsesfradraget for mellemindkomster

Lønmodtagere med mellemindkomster bliver den oversete gruppe i regeringens skatteudspil. FTF foreslår, at indkomstgrænsen på de 320.000 kr. i beskæftigelsesfradraget sættes op. Det vil styrke mellemindkomstgruppernes incitament til at øge arbejdsudbuddet.

Positivt at skat på arbejde lettes

Med skattelettelserne på arbejde kommer regeringen med et godt
udspil i forhold til at øge arbejdsudbuddet og sikre velfærden. Men det er ikke acceptabelt, at en stor del af finansieringen kommer fra en ændret regulering af overførselsindkomsterne. FTF tager afstand fra at en øget lønsumsafgift pålægges beskæftigelsen i  finanssektoren. FTF havde hellere
set øget beskatning af boliger og af formuer.

FTF kræver opgør med skattestop på boliger

Politikerne bliver nødt til at få gjort op med tabuet om boligskat. Det giver ingen mening at tale om en skattereform og penge til fremtidens velfærd uden også at kigge på boligskatterne, mener FTF.