Skat

Positivt at skat på arbejde lettes

Med skattelettelserne på arbejde kommer regeringen med et godt
udspil i forhold til at øge arbejdsudbuddet og sikre velfærden. Men det er ikke acceptabelt, at en stor del af finansieringen kommer fra en ændret regulering af overførselsindkomsterne. FTF tager afstand fra at en øget lønsumsafgift pålægges beskæftigelsen i  finanssektoren. FTF havde hellere
set øget beskatning af boliger og af formuer.

FTF kræver opgør med skattestop på boliger

Politikerne bliver nødt til at få gjort op med tabuet om boligskat. Det giver ingen mening at tale om en skattereform og penge til fremtidens velfærd uden også at kigge på boligskatterne, mener FTF.