FTF har modtaget lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love i høring og har følgende bemærkninger: 
Afskaffelsen af de for nyligt indførte fedt- og sukkerafgifter finansieres via forhøjelsen af bundskatten og sænkning af personfradraget. Det vil (marginalt) forbedre ligheden i Danmark, som den måles ved Gini-koefficienten. FTF håber, at regeringen nøje følger om afskaffelsen af afgifterne faktisk også betyder, at priserne falder tilsvarende for ellers er der jo tale om, at befolkningen kommer til at betale dobbelt for at forbedre virksomhedernes vilkår. 
Afskaffelsen af fedt- og sukkerafgifterne sker meget hurtigt efter indførslen. FTF mener, at man med fordel kunne have ventet til der med sikkerhed kunne siges noget om de sundhedsmæssige effekter af denne type afgifter, før der blev truffet beslutning om afskaffelsen. Denne slingrekurs er ikke med til at øge befolkningens tiltro til oprigtigheden i intentionerne der fremlægges ved forskellige skattemæssige tiltag. FTF vil opfordre regeringen til at følge op med andre forebyggende tiltag der kan forbedre sundhedstilstanden i befolkningen.
Med venlig hilsen
Bente Sorgenfrey
Formand