Pension

Vurdering af politisk aftale om reform af fleksjob og førtidspension

Regeringens aftale med V, K og LA om reform af fleksjob og førtidspension indeholder en markant styrkelse af indsatsen. Nye ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne giver nye muligheder til personer med begrænset arbejdsevne. Men aftrapningen af løntilskuddet i fleksjob er unødvendig hård, og vil medføre en væsentlig nedgang i den samlede
indkomst for de fremtidige fleksjobbere.

Positivt at ny aftale letter skatten på arbejde

Regeringen har fredag aften indgået en skatteaftale med Venstre og Konservative. FTF roser aftalen for at lette skatten på arbejde og for at droppe planerne om at forringe folkepensionen. Men det er uforståeligt, at man forhøjer lønsumsafgiften i finanssektoren. Det vil skade jobskabelsen i sektoren.

Butiksansatte har fået ny overenskomst

HK Handel og Dansk Erhverv har forhandlet en ny overenskomst for butiksansatte. Aftalen giver blandt andet en stigning af minimallønnen på i alt 2,70 kr. de næste to år og lettere adgang til faglig opkvalificering.

Aftale om ny overenskomst

Efter forhandlinger denne weekend er DI og CO-Industri blevet enige om en ny overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Mindstelønnen stiger 2,55 procent over de næste to år, og der skal afsættes flere penge til uddannelsesfonde.

Delhøring over lovforslag L 80

SKAT har sendt dette lovforslag i delhøring.
Lovforslag nr. L 80 om ændring af kildeskatteloven, pensions-afkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.)

Langt flere ældre i EU i arbejde end tidligere

På ti år steg andelen af ældre på arbejdsmarkedet fra 21 procent til 31. De ældre arbejder som aldrig før. I Sverige var 80,7 procent af ældre mellem 55 og 59 år i arbejde i 2010, og i Danmark var det 75,9 procent, viser en opgørelse fra Eurostat.