Den nye overenskomst på butiksområdet, som HK Handel og Dansk Erhverv indgik forlig om sent torsdag aften, gælder 150.000 butiksansatte.
Aftalen rummer en stigning i minimallønnen på 1,35 kr. i timen og et anciennitetstillæg på 20 øre i hvert af de to år, overenskomsten gælder.
Derudover skal arbejdsgiverne betale 0,1 procent mere ind til den arbejdsgiverbetalte pension fra 2014, og der bliver nemmere adgang til at blive faglært på merit. Hvor der tidligere skulle fem års anciennitet til for at få et 5 ugers kursus skal der nu fire års anciennitet til. Aftalen giver også seniorer mulighed for at opspare fritvalgskontoen og feriefridage til køb af frihed, når man er fyldt 60 år, og der bliver én fælles lønsats for unge under 18 år.
Butiksoverenskomsten bidrager dermed til rækken af økonomisk forsvarlige forlig, der samtidig formår at tilgodese krav fra lønmodtagerne, bl.a. om øget tryghed gennem mere uddannelse.