OK-nyt

Sammenbrud i forhandlingerne

Forligsmanden har til formiddag bekræftet, at forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening nu er brudt endeligt sammen. Lockouten mod alle overenskomstansatte pr. 1. april er dermed rykket meget nærmere.

Organisationernes aftaler med KL

De generelle KTO-forhandlinger med KL er afsluttet. Nu er det organisationernes tur til at få aftaler om fornyelse af deres overenskomster på plads.

Smalt forlig i kommunerne

KL og KTO har her til eftermiddag indgået aftale om ny overenskomst for de næste to år. Udover begrænsede lønstigninger har parterne bl.a. aftalt tilpasninger i MED-systemet - om medindflydelse og medbestemmelse samt et samarbejde om at udvikle den kommunale kerneopgave. Forhandlingerne om de enkelte organisationers overenskomster, herunder om lærernes arbejdstidsregler, udestår fortsat.

Skal reguleringsordningen nå at fylde 30 år?

Det afgøres ved de netop påbegyndte overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor. Reguleringsordningens formål er at sikre en parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor.

Lønmodtagerne tager økonomisk ansvar – igen

Et flertal har netop sat kryds ved ja til de nye overenskomster. Aftalerne vil give små lønstigninger, og dermed tager de danske lønmodtagere endnu en gang ansvar før trepartsforhandlingerne, mener FTF.