Ét af KL’s centrale krav ved overenskomstforhandlingerne vedrører samarbejdsystemet i kommunerne – bedre kendt som MED-systemet. KL vil have færre obligatoriske opgaver for hovedudvalgene. 
Men kravet gælder også udvalg på lavere niveauer, da disse ifølge KL skal have friere rammer, således at MED-systemet forankres og udvikles lokalt.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 var MED-systemet ligeledes et centralt tema, og dengang var omdrejningspunktet også de obligatoriske opgaver for hovedudvalgene. Resultatet blev, at antallet af obligatoriske opgaver blev reduceret fra 16 til 10.
 
FTF bad i 2012 CARMA, Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, undersøge tillidsfolks opfattelse af samarbejde på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste, at tillidsfolkene på FTF-området efterspørger centralt fastlagte regler for medindflydelse. Mere generelt viste undersøgelsen, at tillidsfolkene ikke føler sig inddraget i vigtige beslutninger på arbejdspladsen. Ca. 8.500 tillidsfolk blev spurgt i forbindelse med undersøgelsen.