Snart fem døgn efter at den afsluttende protokol mellem KL og KTO blev underskrevet er det stadig lidt småt med antal indgåede organisationsaftaler. Enten er de skrevne udkast til protokoller ikke underskrevet eller de er gjort betinget af andre fælles organisationsforhandlinger. Det gælder dog ikke AC’s aftale, da AC ikke indgår i de fælles forhandlinger om et kompetenceudviklingsfond.
Men KL har offentliggjort to aftaler med 3F og FOA samt AC. I løbet af det seneste døgn er endvidere indgået forlig med Dansk Socialrådgiverforening og BUPL.
HK har på sin hjemmeside offentliggjort udkast til en protokol, hvor underskriften er betinget af en fællesaftale om kompetenceudvikling.
HK’s protokol indeholder meget lidt om løn. Der er anvendt 23.000 kr. af en lønsum på 16 mia. kr. på lønforbedringer.
Der er derimod anvendt midler til forhøjelse af ATP-bidraget (fra E-sats til A-sats) samt nedsættelse af et års karensperiode til 1 måned for at få indbetalt pensionsbidrag.
Herudover er alle midlerne til fornyelsen af overenskomsten anvendt på et kompetenceudviklingsfond. Hvad parterne har talt om eller aftalt på dette punkt kan vi kun gætte os til, da der ikke er offentliggjort så meget som et komma. Men det vil måske fremkomme, hvis eller når de fælles forhandlinger om samme emne fører til et resultat. HK har i hvert fald satset temmelig meget på, at der opnås et resultat. 
Udover dette er HK ude efter andre organisationers naturlige overenskomstområder. Således har HK formået at få KL med til at indgå i en drøftelse af overenskomstdækning af nye professionsbacheloruddannelser, som FTF medlemsorganisationer mener naturligt hører til deres organisationsområde, og som de også har stillet krav om skal indgå i deres overenskomst område.
HK har indgået aftale om, at den enkelte medarbejder kan indgå aftale med sin arbejdsgiver om højere arbejdstidsnorm op til 42 timer pr. uge. Det kan dog først ske efter 3 måneders ansættelse. Samtidig er kravet om en lokal aftale herom, som forudsætning for en sådan individuel aftale, der indgik i den tidligere plustidsaftale, fjernet.
BUPL har også indgået et forlig betinget af, at forhandlingen om et kompetencefond ender med, at der bliver indgået en aftale. BUPL anvender overenskomstmidler på at forhøje pensionsbidragsprocenten med 0,21 procent fra 13,77 til 13,98 procent. Derudover har BUPL forhøjet ATP-bidraget fra F-satsen til A-satsen.
Dansk Socialrådgiverforening har forhøjet pensionsbidragsprocenten på 14,1 til 14,37 procent samt forhøjet ATP-bidraget fra E-satsen til A-satsen.
Der bliver således mere end almindelig travlhed ved forhandlingsbordene i den kommende uge, hvis alle organisationerne skal have deres aftaler om fornyelse af overenskomsterne på plads inden udgangen af februar måned således som tidligere forudsat.
I denne weekend er der afsluttende forhandlinger i regionerne om de generelle ansættelsesvilkår. Der må forventes et resultat, der ikke afviger væsentligt fra de allerede indgåede generelle forlig med staten og med kommunerne.