På baggrund af de seneste måneders overenskomstforhandlinger har Forligsmanden i går eftermiddag fremsendt sit forslag til mæglingsskitse.
Læs Forligsmandens mæglingsforslag pr. 22. marts 2012