OK 12

Lønmodtagerne tager økonomisk ansvar – igen

Et flertal har netop sat kryds ved ja til de nye overenskomster. Aftalerne vil give små lønstigninger, og dermed tager de danske lønmodtagere endnu en gang ansvar før trepartsforhandlingerne, mener FTF.

Finansansatte siger ja til ny overenskomst

Medlemmerne af Finansforbundet har stemt ja til den overenskomstaftale, Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandlede på plads i starten af februar. 86 procent stemte ja.

50-procentreglen og OK12

Under de igangværende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har HK gentaget kravet fra OK2010 om at få afskaffet den såkaldte 50-procentregel.

OK2012: Forhandlinger i skyggen af krisen

DI og CO-Industri indledte i går forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne er der bestemt ikke lagt op til fest. Krisebevidstheden har bidt sig så grundigt fast, at selv den mindste lønstigning vil blive opfattet som en stor sejr