Under de igangværende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har HK gentaget kravet fra OK2010 om at få afskaffet den såkaldte 50-procentregel. Det sker igen på industriens område i forhandlingerne mellem CO-industri og DI om Industriens Funktionæroverenskomst. 
50-procentreglen er kun gældende på den del af funktionærområdet, der dækkes af HK, og den er en væsentlig undtagelse fra det almindelige princip på LO/DA-området om, at alle virksomheder, der tilslutter sig en arbejdsgiverorganisation, med det samme bliver omfattet af den gældende overenskomst. 
Reglen stammer fra 1948, hvor det lykkedes HK at indgå den første landsoverenskomst. Denne landsoverenskomst afløste de mange særoverenskomster, som forbundet hidtil havde måttet indgå med private virksomheder enkeltvis, og resultatet var en stor fordel for HK. 
Siden 1930’erne havde HK måttet acceptere et krav om, at der kun kunne indgås overenskomst i virksomheder med mindst 5 ansatte på kontor- og handelsområdet. Det udsprang af den første hovedoverenskomst mellem DA og HK i 1935, hvorved Septemberforligets regler blev overført til funktionærområdet. 
I Landsoverenskomsten fra 1948 blev det imidlertid fastslået, at overenskomsten kun kunne kræves gennemført i den enkelte virksomhed, såfremt HK kunne dokumentere at repræsentere mindst 50% af de funktionæransatte, ligesom HK selv skal fremsætte krav om overenskomstens ikrafttræden. 
Med andre ord: Over halvdelen af de ansatte i en privat virksomhed på HK-området skal være medlemmer af forbundet, for at overenskomsten træder i kraft. 
Reelt set er 50%-reglen således en optionsordning for HK, som altså i modsætning til Industriens Overenskomst (for faglærte og ufaglærte arbejdere) i hvert tilfælde skal dokumentere, at kravene for den specifikke virksomhed er opfyldt. Dermed udgør 50%-reglen en ganske væsentlig forskel på de to overenskomster, som ellers er indgået med de samme parter, og forskellen udtrykker en tilbageholdenhed fra arbejdsgiverne i DA over for at indgå kollektive overenskomster for funktionærarbejde. 
Reglen eksisterer fortsat, men under OK2012 gentager HK kravet om dens afskaffelse, fordi den ifølge HK dels begrænser forbundet i at opnå overenskomster, dels virker diskriminerende over for forbundets medlemmer på ikke-overenskomstdækkede virksomheder.
For HK har reglen betydet, at HK aldrig har kunnet opnå den komplette overenskomstdækning, fordi det ikke har været muligt for forbundet at få organisationsprocenten tilstrækkeligt op på de ikke-overenskomstdækkede HK-områder. 
Under såvel OK2007 som OK2010 stemte H/Privat nej til et mæglingsforslag, da (bl.a.) afskaffelsen af 50-procentreglen ikke var blevet gennemført. Under de igangværende overenskomstforhandlinger er det dermed 3 gang, at HK kræver 50-procentreglen afskaffet. 
Forhandlerne i CO-industri går til forhandlingsbordet med kravet om at få 50-procentreglen afskaffet.
Ifølge Berlingske den 20.01.2012 viser en rundspørge foretaget af Berlingske Research imidlertid, at Dansk Metal og 3F ikke er indstillet på at stemme nej til et resultat og dermed gå i konflikt, hvis kravet ikke kommer igennem. Blandt 55 afdelingsformænd i de to forbund giver 81% udtryk for, at den forhadte regel skal afskaffes, mens 73% siger nej til at gå i konflikt, hvis kravet ikke efterkommes.