2 årig overenskomst
KL og KTO er blevet enige om en 2-årig overenskomstperiode, hvor lønningerne generelt reguleres med 1,97 pct. over perioden. Der er endvidere afsat 0,25 pct. til fornyelse af de enkelte overenskomster.

Herudover er parterne enige om at reguleringsordningen fortsætter, således at der fortsat sikres en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Medbestemmelse og medindflydelse
Parterne er enige om at der er behov for et velfungerende lokalt samarbejde. På den baggrund er der aftalt en række ændringer i MED-aftalen, bl.a. i forhold til uddannelse af MED-repræsentanter og i forhold til at parterne lokalt på flere områder kan fravige aftalens bestemmelser, så længe at begge man er enige om dette.

Udvikling af kerneopgaven
Med udgangspunkt i et fælles sekretariat har parterne aftalt at ville understøtte arbejdet med at udvikle den kommunale kerneopgave inden for 5 hovedområder. Formålet er at fremme arbejdet med såvel strategisk kompetenceudvikling, trivsel, lederskab, innovationskraft som evalueringskultur mm.
Videreførelse af tryghedspulje
Parterne er enige om, at der i den aktuelle situation i kommunerne er behov for fortsat fokus på tryghed for medarbejderne, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. Parterne er derfor enige om videreførelse af tryghedspuljen, som skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med en afskedigelse.
Ligeløn og deltidspension mv.
Det er blevet aftalt at gennemføre et ligelønsprojekt i perioden, hvor man vil køns-mainstreame en række overenskomster og aftaler for at vurdere evt. kønsmæssige uligheder.
Endelig er mulighederne for delvis tilbagetrækning forbedret gennem ændringer i vilkårene for deltidspensionering.
Organisationerne skal nu forhandle egne aftaler
I den næste måneds tid skal organisationerne forhandle deres egne aftaler med KL, inden at parterne kan tage stilling til det samlede forlig, det gælder fx lærernes arbejdstidsaftale.