Forligsinstitutionen har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i yderligere 2 uger.