Den laveste timeløn stiger fra 106 kr. til 108,70 kr. over de næste to år, og arbejdsgiverne vil sætte flere penge ind på en fritvalgs ordning. Det nogle af resultaterne i den nye overenskomstaftale for medarbejdere i industrien, som DI forhandlingsfællesskabet CO-Industri har indgået forlig om søndag eftermiddag.
I procent er der tale om en lønstigning på 1,27 det første år og 1, 26 det andet år. Lærlinge får 2,25 kr. mere i timen.
De flere penge i fritvalgsordningen kan medarbejderne vælge, om de vil bruge til pensionsopsparing, mere i løn eller mere frihed. Samtidig får ældre medarbejdere bedre mulighed for at gå ned i tid.
Parterne er også blevet enige om, at der skal afsættes flere penge til efteruddannelse af afskedigede medarbejdere. Den såkaldte kompetencefond udvides, så ledige også får mulighed for at søge støtte til videreuddannelse.
50 procent-reglen, som HK ellers har arbejdet for at afskaffe, blev ikke afskaffet. Den siger, at mindst halvdelen af de ansatte inden for HK-området skal være medlem af HK, for at overenskomsten træder i kraft.