Offentlig styring

Mere tillid, mindre kontrol

FTF er meget enig, når Produktivitetskommissionen i dag anbefaler, at offentligt ansatte skal bruge mindre tid på at dokumentere arbejdsprocesser og vises mere tillid til deres faglige skøn.

Video: Tillid i ledelse giver nye, bedre løsninger

Ledere og medarbejdere finder på nye løsninger og har mulighed for at prøve dem af. Der er nemlig tillid til, at de løser de opgaver, de er ansat til. Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune ledes tillidsbaseret.

Nu skal der ryddes op i virksomhedernes bøvl

Enklere byggesagsbehandling, færre indberetningskrav og nemmere ansøgning om løntilskud. Det var nogle af de forenklingsforslag, som et nyt Virksomhedsforum har sendt til regeringen. FTF er med og ser frem til at fjerne noget af virksomhedernes bøvl til gavn for vækst og beskæftigelse.

Forskere: Styring skal ske i dialog

Nye styringsformer i den offentlige sektor bør udvikles og implementeres i dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere, viser forskeres arbejde med styring. Brug den viden i den lovede styringsreform, lyder det fra FTF.

Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.