Offentlig styring

Tillid til ansatte giver mere offentlig sektor for pengene

Næsten halvdelen af de offentligt ansatte vurderer, at de i løbet af det seneste år har formået at løbe hurtigere, uden at det er gået ud over kvaliteten. Succesopskriften hedder tillid og samarbejde på arbejdspladsen, viser en ny undersøgelse fra FTF.

Video: Tillid i ledelse giver nye, bedre løsninger

Ledere og medarbejdere finder på nye løsninger og har mulighed for at prøve dem af. Der er nemlig tillid til, at de løser de opgaver, de er ansat til. Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune ledes tillidsbaseret.

Nu skal der ryddes op i virksomhedernes bøvl

Enklere byggesagsbehandling, færre indberetningskrav og nemmere ansøgning om løntilskud. Det var nogle af de forenklingsforslag, som et nyt Virksomhedsforum har sendt til regeringen. FTF er med og ser frem til at fjerne noget af virksomhedernes bøvl til gavn for vækst og beskæftigelse.

Forskere: Styring skal ske i dialog

Nye styringsformer i den offentlige sektor bør udvikles og implementeres i dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere, viser forskeres arbejde med styring. Brug den viden i den lovede styringsreform, lyder det fra FTF.

Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.