Samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere er nødvendigt for at løse de opgaver, som ligger i den offentlige sektor. Men uden tillid er der ikke noget samarbejde. I Ringsted Kommune samarbejder hoved-MED-udvalget reelt – til glæde for alle parter.
Hør fællestillidsrepræsentant og næstformand i hoved-MED-udvalget i Ringsted Kommune fortælle, hvordan de samarbejder i udvalget, og hvad det betyder for kommunens institutioner.

Lisbeth Søndergaard deltog på FTF’s session ved Velfærdens Innovationsdag den 24. januar.