Ressourcerne i den offentlige sektor skal udnyttes bedre. Det sætter regeringens produktivitetskommission fokus på i et debatoplæg, der er blevet offentliggjort i dag på Folkemødet på Bornholm.
I debatoplægget opstiller kommissionen en række pejlemærker – bl.a. skal ledere på de offentlige arbejdspladser have mere frihed lokalt til at organisere og lede arbejdet i deres egen institution eller afdeling. Kommissionen foreslår også, at man afskaffer den udbredte måling af aktiviteter og i stedet begynder at måle på resultater. Der skal også gøres et indhug detailstyringen og regeljunglen. Tanker som FTF bakker op om.

FTF, der er hovedorganisation for 450.000 ansatte – heraf ca. 300.000 i den offentlige sektor – er overordnet set enig med produktivitetskommissionen i, at det er vigtigt at se på, hvordan vi bedst muligt udnytter ressourcerne i den offentlige sektor.
”Den offentlige sektor har en afgørende betydning for væksten i den private sektor og i hele Danmark. Den er med til at sikre gode vilkår for borgerne, og sikre at den private sektor kan levere sine ydelser på den bedste måde. Derfor skal vi selvfølgelig udnytte ressourcerne i sektoren bedst muligt”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Innovation til hverdagsbrug
FTF er også enig med kommissionen i, at produktivitet grundlæggende skabes på samme måde i både den private og den offentlige sektor – nemlig gennem ny teknologi, god ledelse og bedre tilrettelæggelse af arbejdet.
MEN – der mangler noget vigtigt: kommissionen har alt for lidt fokus på medarbejderne og på deres faglighed og engagement i at udvikle sektoren, mener FTF.
”Der ligger et kæmpe potentiale i at blive bedre til at opsamle den hverdagsinnovation og udvikling i arbejdsgangene i den nære arbejdsdag, der rent faktisk allerede foregår i det små året rundt på offentlige arbejdspladser. Derfor er det afgørende, at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet med at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. Det beskæftiger kommissionen sig stort set ikke med”, konstaterer Bente Sorgenfrey.
Privat sektor-romantik
Hun er dermed også lodret uenig kommissionens grundopfattelse: at offentligt ansatte ikke har nogen særlig tilskyndelse til at fokusere på produktivitet og innovation, fordi de ikke er underlagt konkurrence ligesom private virksomheder.
”I stedet for presset fra konkurrencen er den offentlige sektor udsat for et vedvarende pres fra borgernes og brugernes forventning om stadig bedre service. De står hverdag ansigt til ansigt med brugerne og oplever, hvordan ydelserne bliver modtaget og virker", siger Bente Sorgenfrey.
Desuden er den offentlige sektor udsat for et konstant økonomisk pres i form af stramme budgetter, pointerer hun.
”Kommissionen får opstillet et romantisk billede af den private sektor, hvor konkurrence sikrer, at hver en afkrog af den private sektor er effektiv. Og de fremstiller den offentlige sektor som uproduktiv. Det overrasker da kommissionen lige har fremlagt en rapport der viser, at fx servicesektoren har en elendig produktivitet", siger Bente Sorgenfrey.
Tillid og samarbejde hæver produktiviteten
Hun pointerer, at en FTF undersøgelse desuden viser, at de fagprofessionelle er i fuld gang med at effektivisere og udvikle kvaliteten af de ydelser, de leverer til borgerne.

Bente Sorgenfrey peger på, at en høj grad af tillid og samarbejde på arbejdspladserne ifølge flere undersøgelser giver bedre resultater for en virksomheds bundlinje.
Tendensen understøttes af en ny stor FTF-undersøgelse af produktivitet i den offentlige sektor, som offentliggøres i næste uge. Den viser bl.a., at hele 90 procent af de offentligt ansatte vurderer, at de i løbet af det seneste år har ’produceret’ mere offentlig service.