Medarbejdere og ledere i det offentlige skal kunne arbejde uden at tænke på overflødig dokumentation og kontrol.
Opgaverne i den offentlige sektor skal løses med tillid til medarbejdernes faglige dømmekraft og i tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Og det skal også ske i samarbejde mellem politikere og arbejdsmarkedets parter.
Det er en væsentlig del af indholdet i en ny aftale om syv principper for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. Aftalen er her til morgen indgået mellem regeringen, Danske Regioner, KL, FTF, OAO og Akademikerne.
Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har tillid og samarbejde længe stået højt på FTF’s ønskeseddel. FTF har tidligere dokumenteret, at der hvert år bliver brugt 60 millioner timer på kontrol og dokumentation alene på FTF-området.

Tillid står højt på ønskelisten
Blandt andet derfor var en tillidsreform og et samarbejde om modernisering af den offentlige sektor et af FTF’s højest prioriterede projekter før og under trepartforhandlingerne, der endte uden resultat inden sommerferien i 2012.
"Det er virkelig glædeligt, at aftalen giver tillid og samarbejde så afgørende en rolle. Vi kan ikke modernisere den offentlige sektor uden at vise medarbejdere og ledere tillid og give plads til medarbejdernes faglige dømmekraft. Opgaven er jo at bevare kvaliteten overfor borgerne og samtidig gøre tingene smartere og mere effektivt," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Og der er penge i tillid
En ny undersøgelse fra FTF viser netop, at det i bogstavelig forstand kan betale sig at samarbejde og vise medarbejderne tillid.

Undersøgelsen, der offentliggøres i dag, viser, at ni ud af ti offentligt ansatte mener, at deres arbejdsplads har produceret mere indenfor det seneste år. 44 procent siger, at der er behandlet flere patienter, passet flere børn og undervist flere elever med forbedret eller uændret kvalitet.
Undersøgelsen viser også, at det netop er arbejdspladser med tillid til og samarbejde med medarbejderne, der fastholder eller ligefrem forbedrer kvaliteten for de samme penge.
"Alt tyder på, at vi kan komme virkelig langt med tillid og samarbejde. De syv principper i aftalen slår fast, at det er den vej, vi skal gå. Og vi vil holde både politikerne og arbejdsgiverne fast på aftalen. Det gælder både nationalt og ude i kommuner og regioner – ikke mindst i samarbejdssystemer, kommunalbestyrelser og regionsråd," siger Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"Medarbejderne skal inddrages og vises tillid – men de skal også være med til at tage et ansvar for at finde løsninger". 
Er så småt gået i gang
De nye aftaler om kommunernes og regionernes økonomi har allerede taget fat på et par konkrete opfølgninger på principperne. I aftalerne er der sat penge af til styringslaboratorier og et center for innovation, der skal finde nye og smartere måder at løse opgaver på i den offentlige sektor.
Målet er også at lære af de gode eksempler.
"Der er mange skridt i den rigtige retning. Vi glæder os til at omsætte principperne til praksis nu sammen med regeringen og de øvrige parter i aftalen. Vi vil selv brede principperne ud gennem en række konference- og dialoginitiativer i efteråret og i medindflydelsesudvalg og samarbejdsudvalg, og vi håber principperne også kan blive et tema i kommunal- og regionsrådsvalget til november", siger Bente Sorgenfrey.
Torsdagens aftale består af syv principper.