Gode rammebetingelser for virksomhederne er med til at skabe vækst og job i Danmark. En vigtig del af virksomhedernes rammevilkår er de love, regler og reguleringer, som de er underlagt.
Derfor har regeringen fokus på erhvervsrettet afbureaukratisering og nedsat Virksomhedsforum. Det skal gennem de næste tre år udpege områder, hvor virksomheder oplever de største byrder af love og regler, og komme med forslag til forenklinger.
Nu har Virksomhedsforum afholdt sit første egentlige møde. Bagefter blev der sendt 40 konkrete forenklingsforslag videre til regeringen.

Samtidig er der lanceret en ny hjemmeside, hvor alle kan indsende forslag til forenkling til Virksomhedsforum og følge, hvad der sker med de enkelte forslag.
"Det er vigtigt hele tiden at kigge på det bureaukrati, som vi udsætter både offentlige og private virksomheder for. Derfor er Virksomhedsforum et godt initiativ – også fordi regeringen åbner op og inddrager mange forskellige aktører i politikudviklingen", siger FTF’s Bente Sorgenfrey, der sidder i Virksomhedsforum.
"Vi glæder os til at indgå konstruktivt i arbejdet de kommende år. Der vil være regler for fx arbejdsmiljø, der er vigtige for os lønmodtagere, selv om de opleves som bøvl og bureaukrati hos nogle af virksomhederne. Det skal vi have respekt for, men jeg er sikker på, at vi på mange områder alligevel kan finde frem til gode forenklingsforslag, der effektivt hjælper virksomhederne" tilføjer hun.
Virksomhedsforum blev nedsat i sommer og består af en lang række virksomheder og organisationer, herunder FTF. Formand er Michael Ring, direktør i Stelton A/S.