Kommunal økonomi

Medarbejdere oplever mindst tillid fra politikere

Medarbejderne oplever stor tillid fra deres nærmeste ledere på arbejdspladsen. Men oplevelsen af tillid daler, jo længere ledelsesniveauet er fra hverdagen. Kontrol, silotænkning og mange regler er nogle af de største barrier for tillid mellem medarbejdere, ledere og politikere, lyder det fra tillidsrepræsentanterne i en ny undersøgelse.

Kommunale topfolk: Ringere service på vej

Den enorme fyringsbølge, hvor kommunerne på bare tre år har nedlagt over 30.000 stillinger, har ifølge KL ført til bedre kvalitet. Men kommunale topfolk har svært ved at få øje på det: Borgmestre og kommunaldirektører har de seneste fire år forudset serviceforringelser, viser tal fra FTF.

Video: Sådan samarbejder medarbejdere og ledere strategisk

Økonomien i den offentlige sektor er stram, og samtidig er der brug for at finde nye løsninger på mange velfærdsopgaver. Der er brug for dialog og samarbejde, fastslår tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard i denne video. Hør ham fortælle, hvordan medarbejdere og ledere samarbejder strategisk i samarbejdsudvalget.

Forlig om finanslov 2013

Finansloven for 2013 er fuldt finansieret og overholder EU’s henstilling om forbedring af de offentlige finanser. Men der mangler, at der for alvor tages fat på at sætte gang i vækst og beskæftigelse. For en periode hjælpes ledige, der ryger ud af dagpengesystemet, FTF mener der stadig er brug for en mere langtidsholdbar løsning ift. genoptjening og supplerende dagpenge.

Ud med rutinerne – ind med tilliden

I årevis foregik samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse i Gentofte Kommune efter et forudsigeligt ritual: Faste pligtmøder med lang taletid til direktøren og minimal indflydelse til medarbejderne. Nu er rutinerne smidt ud, og ud af en ny mødekultur er vokset tillid og reel medbestemmelse.

FTF til regeringen: Drop nu det anlægsloft

Hver tredje kommune opgiver at bygge eller renovere næste år på grund en skrap aftale om økonomien. Regeringen bliver regeringen nødt til at droppe anlægsloftet, for væksten bliver kvalt, inden den begynder, mener FTF.

Nye produktivitetskrav presser ansatte i regionerne

Regeringens aftale med Danske Regioner om økonomien for 2013
indeholder igen krav om produktivitetsstigninger på 2 pct. og viderefører
dermed linjen siden starten af nullerne. Konsekvensen er, at de ansatte i
regionerne presses yderligere. Det er derfor helt afgørende, at der for alvor sættes ind over for psykisk arbejdsmiljø. Det er positivt, at aftalen indfører
differentieret behandlingsgaranti.

Kommunerne straffes for at spare

Regeringen har med aftalen med KL om kommunernes økonomi 2013
presset den kommunale økonomi voldsomt. Aftalen sænker den samlede økonomiske ramme for kommunernes forbrug i forhold til aftalen fra 2012. Kommunerne straffes således for at have sparet mere end de skulle i år.
Der er grænser for, hvor længe borgerne og de ansatte vil kunne leve med
fortsatte nedskæringer og besparelser.