Landets 98 kommuner og regeringen har nu indgået en aftale for økonomien i 2013.
Aftalen tager udgangspunkt i, at kommunerne i det forgangne år har sparet mere, end de behøvede. Den besparelse tager søndagens aftale udgangspunkt i. Der er derfor lagt op til en meget stram økonomi i det kommende år.
Som hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte – herunder blandt andre lærere, pædagoger, bygningskonstruktører og ergoterapeuter – er FTF nervøs for, hvad den stramme økonomi kan føre til.
"Vi ved, at mange af vores medlemmer i forvejen løber rigtig stærkt og er presset. Derfor er det vigtigt, at kommunerne som ansvarlige arbejdsgivere tager arbejdsmiljøet seriøst. Det er afgørende, at stram økonomi ikke fører til nedslidning af de ansatte og dårlig kvalitet for borgerne," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Mindre tid på papirarbejde
En positiv del af aftalen er afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. De 98 kommuner skal ifølge aftalen med regeringen bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på at hjælpe ledige i arbejde.
Det er ifølge FTF helt afgørende, at der endelig bliver gjort noget ved modernisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor.
"Vi var tæt en tillidsreform for den offentlige sektor i de afbrudte trepartsforhandlinger, så jeg forventer, at de faglige organisationer inddrages i dette arbejde. I dag bliver der brugt op mod 60 millioner timer hvert år på dokumentation, så ethvert forsøg på at fjerne nogle af reglerne er et skridt i den rigtige retning," siger Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"Vi tager meget gerne del i arbejdet med en modernisering af den offentlige sektor."