førtidspension

Det er tid til at gå reformen efter i sømmene og få rettet op på skævhederne

Alt for mange borgere får en dårlig eller slet ingen indsats i ressourceforløb. Der er behov for tidligere og langt bedre indsatser i forløbene. Alt for få får førtidspension og særligt borgere under 40 år er forlænge i ressourceforløb, før de får tilkendt en førtidspension. Fastholdelsesfleksjob virker ikke efter hensigten og bør afskaffes.

For mange ledige i udsigtsløse ressourceforløb

Alt for mange borgere får en dårlig eller slet ingen indsats i ressourceforløb, viser ny evaluering af førtidspensionsreformen. Der er behov for tidligere og langt bedre indsatser i forløbene, mener FTF.

LO, FTF og AC: Præcisering af reglerne om førtidspension kalder på flere forbedringer

LO, FTF og Akademikerne kvitterer for lovforslaget, der er et skridt i den rigtige retning. Der er nu politisk vilje til at sikre en mere kvalitativ og målrettet indsats, så borgerne ikke udsættes for perspektivløse ressourceforløb og unødigt langvarig sagsbehandling. Men hvis vi skal leve op til intentionen bag reformen og dæmme op for den aktuelle uhensigtsmæssige praksis i kommunerne, er der behov for yderligere ændringer i loven

Ret op på førtidspension- og fleksjobreformen

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 har ramt skævt. Alt for mange borgere er blevet sendt i urimelige ressourceforløb og arbejdsprøvninger. Det bør ændres, mener LO, FTF og AC, som har konkrete forslag til reformen.

Stop nu med at gøre livet surt for de syge

Reformen af førtidspension og fleksjob har gjort livet besværligt og usikkert for borgere med nedsat arbejdsevne på grund af sygdom. LO, FTF og AC foreslår derfor en række forbedringer af reformen. Det skriver jeg i Politiken i dag sammen med LO og AC.

Socialt skæve prioriteringer i 2025-planen

I regeringens ?nye? 2025-plan lægger regeringen op til en alt for svag vækst i den offentlige service. Samtidig lægges op til topskattelettelser. Vi skal i stedet investere i vores fælles velfærd

FTF: Tiltrængt med rettigheder for syge borgere

Den nye initiativpakke, der skal forbedre ressourceforløb for syge borgere, er et skridt i den rigtige retning, mener FTF. Pakken gør op med, at borgere kan sendes i absurde arbejdsprøvninger på trods af et dårligt helbred. Godt - men langt fra tilstrækkeligt, mener FTF, der lancerer ni nye forslag til bedre ressourceforløb.