– Behovet for offentlig service stiger, når vi bliver flere ældre, og det kræver at vi afsætter markant flere ressourcer til at sikre service af høj kvalitet til borgerne, siger Lizette Risgaard.

En beregning fra LO viser, at regeringens vækst på 0,3 pct. indebærer en indirekte besparelse på 14 mia. kr. i 2025 i forhold til, hvad der er behov for som følge af den demografiske udvikling.

–  Vi kommer til at mangle 14 mia. kr. i forhold til samfundets behov, og det kan ikke undgå at gå ud over den offentlige service til borgerne. Så regeringens prioriteringer er meget skævt fordelt og en helt forkert vej at gå, siger Lizette Risgaard.

– Når det gælder om at få flere folk ud på arbejdsmarkedet, er der grænser for, hvor meget vi kan presse citronen, da vi allerede har gennemført en lang række reformer. Jeg frygter, at pisken på ny bliver hevet frem, så det igen er samfundets svageste, som skal stå for skud. Vi skal have alle med, men det kræver opkvalificering og uddannelse.

Pensionerne ligger bedst i overenskomsterne

Regeringen har desuden i dag fremlagt et nyt udspil til senere tilbagetrækning. Her tager LO skarpt afstand fra et forslag om at indføre en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

– Politikerne skal holde fingrene fra aftalesystemet, hvor arbejdsmarkedspensionerne er forankret i overenskomsterne. Lovgivning risikerer at underminere tilliden til arbejdsmarkedspensionerne. Og så har forslaget social slagside, når folk på overførselsindkomst tvinges til selv at betale hele gildet, siger Lizette Risgaard.

LO advarer også mod at åbne for en skattebegunstiget udbetaling af efterlønsbidrag.

– Folketinget har tidligere opereret med at få folk til at framelde sig efterlønsordningen. Derfor er der i dag relativt få personer, som har en mulighed for på et tidspunkt at overgå til efterløn. Og efterlønnen er en god tilbagetrækningsmulighed for de mennesker, som ikke kan holde helt til pensionsalderen og som vel at mærke har holdt fast i deres efterlønsordning. De sidste skal ikke lokkes med kortsigtede skattegevinster, og derved afskrive sig muligheden for tidlig tilbagetrækning, hvis der er brug for det på et senere tidspunkt, siger Lizette Risgaard.

– Jeg er tilfreds med, at regeringen prioriterer en løsning af samspilsproblemet. Det er afgørende, at det kan betale sig at spare op til pension, også i årene tæt på folkepensionsalderen. Derfor skal der laves en løsning, der effektivt retter op på de skævheder, systemet har i dag.

– Jeg er bekymret for, om regeringen har afsat nok midler til at løse udfordringen. Desuden er jeg uforstående over for den to-trins løsning, som regeringen lægger op til, hvor en del af samspilsproblemet først skal løses til efteråret. Det er vigtigt at finde en sammenhængende løsning.

– Pensionssystemet er kompliceret nok i forvejen, som det er, så der er ikke brug for yderligere knopskydninger og forgreninger, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon, 26 11 97 10.

Download notat