Af formand for FTF, Bente Sorgenfrey, Ejner K. Holst, næstformand for LO og formand for Akademikerne, Lars Quistgaard
Førtidspension- og fleksjobreformen fra 2012 har gjort livet betydeligt mere besværligt og usikkert for de mange borgere med nedsat arbejdsevne på grund af sygdom. LO, FTF og AC er bekymrede over udviklingen og foreslår derfor flere ændringer til reformen.
Flere skal have mulighed for at komme i fastholdelsesfleksjob. Arbejdsprøvninger og ressourceforløb er ikke altid det bedste for borgeren, og dem som er i ressourceforløb skal ikke straffes økonomisk.
I forbindelse med at forligspartierne nu skal evaluere effekterne af reformen fra 2012, har LO, FTF og AC en lang række konkrete forslag til, hvordan vilkårene under sygdom og nedsat arbejdsevne kan forbedres. Her er de tre vigtigste forslag:
1. Gør op med mantraet om, at arbejdsprøvninger og ressourceforløb altid skal afprøves inden, der tilbydes førtidspension. Det giver ingen mening, at belastede borgere først skal igennem et måske opslidende forløb, der kan forringe deres livskvalitet. FTF, LO og AC foreslår, at ressourceforløb og arbejdsprøvninger kun kommer på tale, hvis der er realistiske udsigter til, at borgeren rent faktisk kommer i arbejde.
2. Sæt en stopper for, at personer i ressourceforløb, straffes økonomisk. I dag modregnes det beløb, man får fra sin private forsikring som kompensation for tabt erhvervsevne, i den ydelse, man er berettiget til under jobafklaring og ressourceforløb. FTF, LO og AC foreslår, at den modregning afskaffes. Regnestykket virker demotiverende ift. at gennemføre et ressourceforløb. Det sætter også den belastede borger i en situation, hvor vedkommende ved siden af sin sygdom også får økonomiske bekymringer at slås med.
3. Revider reformen, så fastholdelsesfleksjob rent faktisk fastholder flere i job. I dag skal man have været ansat i virksomheden i mindst 12 måneder på særlige vilkår, inden man kan blive tilbudt et fastholdelsesfleksjob på virksomheden. Det gør det vanskeligere at fastholde ansættelsen i fleksjob, fordi mange virksomheder ikke har mulighed for at lave en etårig ansættelse forud for fleksjobbet. I stedet kan den syge blive kastet ud i ledighed. LO, FTF og AC foreslår, at kravet om 12 måneders forudgående ansættelse afskaffes.
I sidste ende vil alle parter jo helst have flere i aktiv beskæftigelse. Vi skal bare huske at gøre det på en værdig og rimelig måde – især for de medborgere, der er syge.