Læs hele høringssvaret her:

LO, FTF og Akademikernes høringssvar til Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension