Udgivet: 12-03-2018

LO, FTF og Akademikernes fælles høringssvar vedr. Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

Høringssvaret indeholder bla.:
Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke.
Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler skal have en langt mere central rolle.

LO FTF AC Høringssvar Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer 18-0627