Forfatter: Sofie Stage

Lizette Risgaard og Peter Hummelgaard diskuterer EU-mindsteløn til FH Live Stream Event

EU til ørene

Kan dine øregange heller ikke få nok af podcast? Så er ’EU til ørene’ lige noget for dig! I denne uge præsenterer vi en lille guide til interessante podcasts om emner, der rører sig i EU.

Uber-whistleblower til høring i Europa-Parlamentet

I december 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til et direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Det foreslåede direktiv indeholder en liste med kriterier som gør det muligt, at fastslå, om en person er arbejdstagere eller selvstændig. Som følge af direktivforslaget anslås det, at op til 4,1 millioner mennesker kan omklassificeres fra selvstændig til arbejdstagere. Det vil betyde, at mange platformsarbejdere vil få adgang til bl.a. betalt ferie, ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme.