Mandag d. 10. oktober 2022 var det mental sundhedsdag, også kaldet Sindets dag. I tirsdags var selvsamme emne på dagsorden på plenarforsamlingen i Europa-Parlamentet.

Flere af de politiske grupper i Parlamentet var enige om, at det kræver en kollektiv bevidstgørelse og en fælles handlingsplan for, at vi både kan bekæmpe den stigmatisering, der er forbundet med mental sundhed og at hjælpe de mange EU-borgere som har psykologiske udfordringer.

EU’s sundhedskommissær, Stella Kyriamikides, sagde under mødet, at fokus på mental sundhed er en investering i EU-borgerne, i vores økonomi og i vores fremtid.

I FH er vi glade for, at der er kommet fokus på mental sundhed. Vi mener, at et EU-tiltag er en nødvendighed, og vi har længe arbejdet aktivt for et egentligt direktivforslag om psykisk arbejdsmiljø.

I forbindelse med præsentationen af Kommissionens arbejdsprogram for 2023, blev det offentliggjort, at Kommissionen vil foreslå en samlet tilgang til mental sundhed.