På mødet i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg forklarede han, at Kommissionen på baggrund af fakta og grundig analyse vil foreslå at nedsætte tærskelværdien for eksponering af asbest med 10 gange.

Han sagde desuden, at Kommissionen ønsker at vedtage et forslag om en obligatorisk registrering af asbest i bygninger, som skal være med til at sikre, at arbejdstagerne ikke bliver eksponeret overfor de kræftfremkaldende stoffer.

I udvalget blev forslaget mødt med blandede holdninger, da Europa Parlamentet gerne havde set, at forslaget var mere ambitiøst. Flere medlemslande, herunder Danmark, har en lavere tærskelværdi, som beskytter arbejdstagerne mod asbest.

Kommissæren blev også spurgt til mindsteindkomst forslaget

Mindsteindkomst har været et emne på dagsordenen i EU-systemet i længere tid. Kommissæren forklarede, at Kommissionen ønsker en rådshenstilling om mindsteindkomst med retningslinjer for, hvordan medlemslandene bedst muligt kan bekæmpe den stigende fattigdom.

Kommissæren blev spurgt til hvorfor, at Kommissionen ikke fremsætter det som et lovforslag, hvortil han svarede, at der ikke er hjemmel i traktaten til EU involverer sig i velfærdsretlige emner, derfor en henstilling.