Equal work Equal pay!  

Lige løn mellem mænd og kvinder er et af Unionens grundlæggende principper, som er nedfældet i traktaterne. Der har dog været udfordringer med at få ført dette til livs.

I afsnittet om equal work equal pay bliver der talt om EU’s fornyet indsatser for, at ligeløn mellem kvinder og mænd bliver en realitet.

Lyt med her: youtube.com

Platformsarbejde

Eurofound er et arbejdsmarkedsagentur oprettet af Den Europæiske Union. Deres rolle er at give fakta og viden til at hjælpe med udviklingen af bedre, sociale, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker. #EurofoundTalks giver indsigt fra Eurofounds eksperter om udfordringer, der påvirker menneskers arbejde og liv i hele Europa.

I dette afsnit af #EurofoundTalks bliver der bl.a. drøftet hvordan COVID-19 pandemien har påvirket udviklingen af platformsarbejde, mulighederne og risici platformsvirksomhederne præsenterer for platformsarbejdere, og hvordan man beskytter platformsarbejdere.

Lyt med her: anchor.fm