Energipriserne startede deres himmelflugt tilbage i 2021, hvilket har sat strøm til debatten både nationalt og i EU. I FH finder vi det bekymrende, at vi lige nu oplever en energikrise, der sætter den enkelte husstand under et stort pres og øger fattigdom og ulighed, det skal der handles på. Derfor er vi glade for, at Kommissionen i tirsdags præsenterede en handlingsplan for, hvordan vi kan komme de stigende energipriser til livs.

Kommissionen har fremsat en nødforordning, som skal være med til at forbedre stabiliteten på de europæiske gasmarkeder i denne vinter og derefter. Kommissionen bemærker samtidigt, at initiativerne også skal bidrage til at mindske det pristryk, som borgerne og industrien oplever i Europa.

I sin tale understreger von der Leyen, at vi er nødt til at komme de ekstreme priser på gasmarkedet til livs. Løsningen er ifølge Kommissionsformanden, de initiativer, der er blevet fremsat af Kommissionen, hvor én af nøgleordene er solidaritet mellem medlemslandene.

Før nødforordningen kan blive en realitet, kræves et kvalificeret flertal for det i Rådet. Kommissionen bemærker dog i deres udmelding, at nylige eksempler har vist, at medlemsstaterne kan handle hurtigt i forbindelse med sådanne tiltag. Både i går og i dag har EU’s stats- og regeringsledere i Det Europæiske Råd vurderet status for energipriserne og forsyningssikkerheden og samtidigt besluttet, hvorvidt om der skal træffes eventuelle yderligere tiltag.