Håndtering af energikrisen og leveomkostningskrisen: sådan beskytter vi økonomien, virksomhederne og arbejdstagerne var hovedtemaet for det sociale trepartstopmøde, der blev afholdt i denne uge. Trepartstopmødet finder sted to gange om året forud for Det Europæiske Råds møder. 

Det er et forum for dialog mellem EU-institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter repræsenteret af blandt andet European Trade Union Confederation (ETUC) på lønmodtagersiden og Business Europe på arbejdsgiversiden.

På mødet sagde præsidenten for det europæiske råd, Charles Michel, at krigen i Ukraine og de høje energipriser presser familier, virksomheder og økonomien – og af den grund bliver EU nødt til at handle på det. Det kræver samarbejde mellem de sociale partnere, som EU samt arbejdsmarkedets parter havde succes med under Covid-19.

Hertil kvitterede generalsekretær for ETUC, Luca Visentini ved at understrege, at millioner af mennesker på tværs af Europa kæmper for at få råd til mad, varme og transport som følge af ekstraordinære profitter til energiselskaberne. Det sætter en masse jobs i fare, da priserne for energi tvinger industrierne til at nedskalere produktionen.

Derfor understreger Visentini, at et energiprisloft og en særskilt skat på ekstraordinære profitter fra energiselskaberne er nødvendigt. Dette fordi, overskuddet skal føres tilbage til de hårdest ramte husstande og virksomheder.