Inden for de næste par uge lancerer Kommissionen en første høring af arbejdsmarkedets parter på EU-plan om retten til at være offline fra jobbet.

Høringen vil også se på hvilke vilkår, der skal gælde, når en arbejdstager arbejder fra et andet sted end arbejdspladsen.

Det står klart efter en konference i Europa-Parlamentet onsdag, hvor kommissær Nicolas Schmit spredte nyheden.

8 ud af 10 kontaktes uden for arbejdstiden

På konferencen i Europa-Parlamentet kunne eksperter fortælle, at der er et stort behov for at se på, hvordan man sikrer en ret til at være offline – altså holde helt fri fra arbejde uden for arbejdstiden.

En undersøgelse fra det europæiske arbejdsmarkedsagentur EUROFOUND viser, at 8 ud af 10 arbejdstagere bliver kontaktet via sms eller mobil uden for arbejdstiden. Det kan være kunder, kollegaer eller chefen, der er i røret om aften.

Næsten halvdelen af arbejdstagerne føler også, at det går ud over familiearbejdslivsbalancen eller øger stress-niveauet.

Lønmodtagere er presset

Netop stress og den mentale sundhed blev rejst af flere på konferencen.

Kommissær Schmit pegede på, at arbejdsintensiteten, kunstig intelligens og overvågning presser mange arbejdstagere og kan påvirke den mentale sundhed. Ifølge kommissæren skal EU derfor gå foran med lovgivning og understøtte en ny kultur omkring det at holde fri, når man ikke er på arbejde.

Årsagen til, at retten til at være offline og telearbejde er tilbage på dagsorden, går nogle år tilbage.

I 2021 vedtog et stort flertal af Europa-Parlamentet et krav om EU-regulering om retten til at være offline og telearbejde.

Arbejdsgiverne trak sig

Det førte til, at arbejdsmarkedets parter på EU-plan – herunder ETUC som repræsentant for de europæiske lønmodtagerorganisationer og blandt andre BusinessEurope fra arbejdsgiverne – gik i gang med at forhandle en europæisk aftale.

Kort før jul 2023 brød forhandlingerne sammen, da arbejdsgiverne trak sig. I FH havde vi arbejdet hårdt for en aftale mellem parterne på EU-plan, da det ville have passet fint ind i vores danske model.

Men nu er bolden altså tilbage på banen og ved Kommissionen igen.

En ret til at være offline er allerede indført i et par lande f.eks. Belgien, Italien og Spanien.