Fredag den 22. december 2024 faldt forslaget til et platformsdirektiv i EU, der skulle sikre arbejdsforhold for fx Wolt-bude til jorden, da enkelte af EU-landene ikke ville være med i aftalen.

“Jeg og FH er dybt skuffede. Vi havde håbet på, at EU-medlemslandene ville bakke op om forslaget til dette platformsdirektiv, som det spanske formandskab havde forsøgt at færdigforhandle inden nytår. Det lykkedes desværre ikke, og derfor er det nu op til de belgiske formandskab at forsøge at lave en aftale i det nye år. Vi har store forhåbninger til, at det lykkes, fordi der er så hårdt brug for, at platformsansatte får bedre og mere sikre arbejdsforhold. Det er ofte nogle af dem, som i forvejen er mest udsatte på arbejdsmarkedet, der bliver presset i disse jobs,” siger Flemming H. Grønsund, næstformand i FH. 

Den 13. december havde forhandlerne fra Europa-Parlamentet og Rådet ellers landet en flot og foreløbig aftale om platformsarbejde, som det spanske EU-formandskab havde forhandlet på vegne af medlemslandene. Men den kom desværre ikke videre i dag.

”Det ville have været et stort og vigtigt skridt mod ordentlige løn- og arbejdsvilkår for millioner af platformsbeskæftigede i Europa,” siger Flemming H. Grønsund.

Historien bag den nu faldne aftale er, at EU Kommissionen i 2021 fremsatte et forslag til direktiv om platformsarbejde med henblik på at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for platformsarbejdere samt gennemsigtighed omkring automatisk overvågning og algoritmeledelse. Det ville betyde, at vi i Danmark og andre dele af Europa ville kunne få klassificeret platformsarbejdere korrekt som enten arbejdstagere eller solo-selvstændige. I øjeblikket anses de af flere platformsfirmaer som selvstændige, hvormed firmaerne afviser at indgå overenskomst, der kan sikre platformsarbejderne bedre løn og arbejdsvilkår.