Danmark har en stolt tradition for at udvikle demokratiske virksomheder i form af kooperativer og andelsbevægelsen.

En demokratisk virksomhed styres efter princippet om ét medlem én stemme. Ejerne kan være organisationer, producenter, forbrugere eller medarbejdere og medlemskabet skal være relativt åbent.

I Danmark spiller store demokratiske virksomheder som Coop, Nykredit og Arla en væsentlig rolle i vores økonomi.

Nu bliver en del af vores anbefalinger til virkelighed, og det er rigtigt godt!

Nanna højlund

Demokratiske virksomheder mere produktive

Forskning viser, at demokratiske virksomheder generelt er mere produktive, mere robuste i nedgangstider og har et bedre arbejdsmiljøet end traditionelle virksomheder. Derfor er det også positivt, at den nye aftale skaber muligheder for flere demokratiske virksomheder i Danmark.

“I Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi længe opfordret til at få ryddet barrierer af vejen for demokratiske virksomheder.

I FH har vi igangsat forskningsprojekter, udarbejdet rapporter, siddet med i regeringens ekspertarbejdsgruppe og skubbet på for at gøre livet lettere for de virksomheder, som enten allerede er demokratiske eller gerne vil være det.

Nu bliver en del af vores anbefalinger til virkelighed, og det er rigtigt godt”, siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Desværre ingen løsning for overdragelse

Aftalepartierne er blandt andet enige om at udbrede kendskabet til de demokratiske virksomhedsformer gennem uddannelsessystemet og erhvervsfremmesystemet.

Det bliver også lettere indenfor de nuværende virksomhedsformer at være medarbejderejet, og det gøres nemmere at opnå finansiering til disse virksomheder. 

Aftalepartierne har dog ikke fundet finansiering til at forbedre mulighederne for generationsskifte af en virksomhed til medarbejderne gennem etableringen af en ny model for medarbejdereje.

“Det er ærgerligt at der endnu ikke er fundet en løsning for overdragelse til medarbejdereje, for det er her, at potentialet er størst.

Vi ved, at tusindvis af virksomhedsejere går på pension de kommende år, og at modellen kan fastholde arbejdspladser i landdistrikterne.

Det bør være lige så let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere, som det er at overdrage til en arving, som måske ikke ønsker eller evner at føre virksomheden videre!

Nanna Højlund

Det bør være lige så let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere, som det er at overdrage til en arving, som måske ikke ønsker eller evner at føre virksomheden videre”, siger Nanna Højlund.

FH har bl.a. finansieret en rapport fra tænketanken Cevea om medarbejderejede virksomheder, et omfattende litteraturstudie fra forskere på CBS og FH har lanceret sine egne anbefalinger til at øge medejerskab i danske virksomheder.

FH sad også med i regeringens ekspertarbejdsgruppe for demokratiske virksomheder