Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) glæder sig over, at finansloven for 2024 bliver med et bredt politisk flertal bag, og at der er fundet ekstra midler til den nære velfærd i kommunerne, uddannelsesområdet og grøn omstilling.

Det var på forhånd kendt, at forhandlingsreserven var på ½ mia. kr., men der er fundet yderligere knap ½ mia. kr. i forbindelse med forhandlingerne.

På trods af det relativt lille beløb, er det godt, at en forholdsvis stor andel afsættes til at prioritere det grønne område.

Vi skal selvfølgelig tage os ordentligt af vores ældre og sårbare børn og unge, så vi sikrer et trygt velfærdssamfund. Derfor er det glædeligt, at der allerede fra 2024 er afsat midler ud over, hvad der var afsat i regeringens finanslovsforslag!

Morten skov

Nødvendigt med ekstra midler til velfærden

Finansloven 2024 prioriterer yderligere midler til velfærden og sikrer, at der er afsat penge ud over befolkningsudviklingen, som skal hjælp med at sikre, at den nære velfærd ikke halser efter opgaverne.

Kommunerne står allerede nu overfor store udfordringer, så der er behov for en håndsrækning for at kunne løfte de nødvendige opgaver.

– Vi skal selvfølgelig tage os ordentligt af vores ældre og sårbare børn og unge, så vi sikrer et trygt velfærdssamfund.

Derfor er det glædeligt, at der allerede fra 2024 er afsat midler ud over, hvad der var afsat i regeringens finanslovsforslag. Det er en god og helt nødvendig prioritering, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

Ekstra midler til sårbare børn og unge

Som en del af finanslovsaftalen er der enighed om at løfte de pædagogisk psykologisk rådgivningstilbud i kommunerne.

Trivslen blandt vores børn og unge er for lav, og vi har et meget konkret og akut ansvar for at vende udviklingen hurtigst muligt. Derfor er det et vigtigt skridt, når regeringen prioriterer den nære indsats i kommunerne, hvor de pædagogisk psykologisk rådgivningstilbud tilføres flere penge!

morten skov

– Vi hører desværre alt for ofte om, at trivslen blandt vores børn og unge er for lav, og vi har et meget konkret og akut ansvar for at vende udviklingen hurtigst muligt.

Derfor er det et vigtigt skridt, når regeringen prioriterer den nære indsats i kommunerne, hvor de pædagogisk psykologisk rådgivningstilbud tilføres flere penge, siger Morten Skov Christiansen.

Flere penge til ældreplejen

I finansloven afsættes der 150 mio. kr. i 2024 til værdig ældrepleje samt andre prioriteringer til ældre.

– Det glæder mig, at regeringen og støttepartierne er blevet enige om at styrke ældreplejen.

Det er der i den grad behov for, når der kommer flere ældre, og hvor de kommunale budgetter på f.eks. ældreområdet presses af udgifter til andre områder, siger Morten Skov Christiansen.

Varigt løft af FGU

Dertil har alle folketingets partier sikret et varigt løft af økonomien til den forberedende grunduddannelse, som giver mere stabile rammer for uddannelsen.

FH er tilfredse med en bred politisk aftale på dette vigtige uddannelsesområde, der handler om at få alle med. Aftalen er et skridt i den rigtige retning, så flere unge tilbydes en plads på FGU.

– Det er både godt og tiltrængt, at der tilføres midler til dette vigtige område både i 2024 og fremover. Det er helt afgørende, at de unge mennesker klædes godt på til fremtiden.

FH vil følge området nøje fremover – herunder om de afsatte midler løser de økonomiske udfordringer, der har været på FGU. Det skylder vi de unge, siger Morten Skov Christiansen.

Erhvervsuddannelser og uddannelsesløft

Med aftalen er desuden sikret finansiering til flere væsentlige prioriteter fra regeringens finanslovsforslag, hvor FH lægger særlig vægt på investeringer i erhvervsuddannelserne og uddannelsesløftet (dvs. muligheden for at arbejdsløse kan efteruddanne sig på 110 pct. dagpenge.)

Vi ser frem til den konkrete udmøntning af midlerne, som bør gå til det rette udstyr og de rette lærerkompetencer

morten skov

– Folketingets partier har nu bakket op om det økonomiske løft af erhvervsuddannelserne, som er et helt afgørende skridt for at opfylde behovet for flere faglærte til både velfærden og den grønne omstilling.

Vi ser frem til den konkrete udmøntning af midlerne, som bør gå til det rette udstyr og de rette lærerkompetencer, siger Morten Skov Christiansen.

Læs finanslovsaftale her