Luc Triangle blev den 12. oktober 2023 valgt som ny generalsekretær for den internationale fagbevægelses paraplyorganisation, ITUC på en ekstraordinær kongres.

Luc Triangle har været fungerende generalsekretær for ITUC siden maj 2023 og var tidligere generalsekretær for brancheorganisationen IndustriAll Europe.

Aldrig før i historien har det været vigtigere at have en stærk, forenet, repræsentativ og global organisation for verdens lønmodtagere!

LUC TRIANGLE, generalsekretær, ITUC

ITUC holdt ordinær kongres i november 2022 hvor Luca Visentini blev valgt som generalsekretær. Allerede i marts 2023 blev Visentini afsat efter et mistillidsvotum fra ITUC’s General Council.

Det skete efter, at det kom frem, at Luca Visentini havde modtaget et større beløb i kontanter i forbindelse med den såkaldte ”Qatar-gate”.

Udover valg af ny generalsekretær var der på den ekstraordinære kongres indlæg fra hhv. den israelske og palæstinensiske fagbevægelse.

ITUC har taget afstand fra målrettede drab på civile og gidseltagninger og opfordrer til, at der arbejdes intenst på en afslutning på krigen.

Luc Triangle gentog i den forbindelse, at ITUC støtter en tostatsløsning, mener at Israel skal leve op til FN’s resolutioner om de besatte områder, og at Israels nabolande må anerkende Israels ret til at eksistere som selvstændig stat.

Det er ekstra vigtigt, at international fagbevægelse står samlet i en tid, hvor der er krigshandlinger så mange steder i verden!

Flemming Grønsund

Triangle udtrykte håb om, at samarbejdet mellem de faglige organisationer i området kan genoptages igen inden længe.

FH’s næstformand Flemming Grønsund hilser valget af Luc Triangle velkommen og siger:

“Det er vigtigt, at den internationale fagbevægelse traf en beslutning om, at man ikke vil have en leder, hvor der kan være tvivl om vedkommendes uafhængighed og integritet”, og forsætter:

“Det er ekstra vigtigt, at international fagbevægelse står samlet i en tid, hvor der er krigshandlinger så mange steder i verden.

Fagbevægelsen er også en fredsbevægelse, og det er vigtigt at understrege betydningen af ordentlige jobs som en del af overgangen fra krig til fred”, sluter Flemming Grønsund.  

Fakta

Fakta

Luc Triangle blev udnævnt som midlertidig generalsekretær for ITUC i april 2023 og blev valgt som generalsekretær for ITUC på den 6. ITUC Ekstraordinære Verdenskongres i oktober 2023.

Luc’s fagforeningsarbejde begyndte i 1982 i den belgiske ACV-CSC Fagforeningsføderations ungdomsorganisation.

Fra 1984 til 2011 arbejdede han på mange forskellige projekter i ACV-CSC, herunder støtte til unge arbejdere, direktør for uddannelsescentret og i europæisk og internationalt arbejde.

I 2011 blev Luc valgt som generalsekretær for European Trade Union Federation for Textiles, Clothing and Leather (ETUF-TCL).

Han blev valgt som næstformand for IndustriAll European Trade Union i 2012 og derefter som generalsekretær i 2016, med en genvalg i 2021.