Spanien har overtaget EU-formandskabet hen over sommeren, og vi i FH hilser deres gode og høje ambitioner på det arbejdsmarkedspolitiske område velkommen.

Arbejdet i Bruxelles er dog ikke det eneste, der har fyldt for Spanien i de første måneder af deres formandskab. Eftervirkningerne af det spanske valg i slutningen af juli måned lurer nemlig stadig.

Så sent som i denne uge er der endnu ikke forhandlet en ny regering på plads, og det bliver derfor spændende at følge, om det får betydning for det spanske formandskabs arbejde i EU.

Vi i FH vil gøre vores for, at formandskabet følger op på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, de har lagt for døren dette efterår.

I FH mener vi, at det kan få positiv betydning for de udfordringer, som EU står over for på det arbejdsmarkedspolitiske område, når et så stort EU-land som Spanien aktivt melder ud, at de vil forfølge en dagsorden, der er meget central for lønmodtagerne og deres rettigheder.

På beskæftigelses- og socialområdet har det spanske formandskab valgt at sætte flere spændende ting på dagsordenen:

  • Gennemførelse af den sociale søjle
  • Kollektive overenskomster som et værktøj til den grønne- og digitale omstilling
  • Dialog om mental sundhed på tværs af arbejdspladser

Dernæst har Spanien også overtaget de afsluttende forhandlinger om platformsdirektivet, som gerne skulle bidrage til, at de mange arbejdstagere, som arbejder via de digitale platforme, får en korrekt beskæftigelsesstatus.

I FH mener vi, at det kan få positiv betydning for de udfordringer, som EU står over for på det arbejdsmarkedspolitiske område, når et så stort EU-land som Spanien aktivt melder ud, at de vil forfølge en dagsorden, der er meget central for lønmodtagerne og deres rettigheder.

Du kan læse mere om, hvad vi mere konkret kan vente os af det spanske formandskab i vores nyhedsbrev fra juni 2023: